Criteria voor de Groene Sleutel

Om in aanmerking te komen voor de Groene Sleutel moet uw accommodatie voldoen aan 3 voorwaarden.

  1. Het waterverbruik wordt geregistreerd
  2. Het energieverbruik wordt geregistreerd 
  3. De aanvrager voldoet aan alle wettelijke vereisten

Verder moet de toeristische accommodatie nog voldoen aan een aantal verplichte criteria. Bijvoorbeeld:

  • De toeristische accomodatie heeft een milieuactieplan
  • Er worden water- en energiebesparende maatregelen getroffen
  • De uitbater stimuleert zijn gasten om hun verblijf zo milieuvriendelijk mogelijk te houden

Tenslotte moet de toeristische accomodatie ook nog voldoen aan een aantal, zelf te kiezen optionele criteria. Bijvoorbeeld:

  • Er wordt op regelmatig basis een tevredenheidsonderzoek gehouden bij de klanten
  • Jaarlijks worden er een aantal natuureducatieve activiteiten georganiseerd

NB. Vanaf 2017 gelden er nieuwe criteria, deze zullen vanaf maart 2017 online beschikbaar zijn. Nieuwe kandidaten die na oktober een controle audit krijgen moeten al voldoen aan de nieuwe criteria. Bestaande Groene Sleutel houders krijgen gedurende 2017 de tijd om zich aan te passen.