Info voor overheden


Hieronder vindt u de leidraad voor steden, gemeenten en provincies.  Met deze leidraad willen we de meerwaarde duiden van een kwaliteitsvol ecolabel in de toeristische sector. Steden en gemeenten die duurzaamheid promoten, klimaatneutraal willen worden of gewoon de leefbaarheid in stad of gemeente willen vergroten, kunnen ondernemingen stimuleren om een Green Key te behalen. 

Om het Green Key label te behalen, moeten ondernemers een ambitieus duurzaamheidsbeleid voeren. Een Green Key kandidaat moet aan heel wat verplichte en een aantal optionele criteria voldoen. Doorheen het proces wordt de uitbater ondersteund via audits, feedback en uitwisseling.