Voordelen

Milieubewustzijn wordt voor steeds meer mensen belangrijk bij de keuzes in hun dagelijks leven. Zeker bij vrije tijd en recreatie spelen milieu en natuur een belangrijke rol. Erop uit trekken gebeurt liefst in een natuurlijke en mooie omgeving. Het dragen van een erkend ecolabel die deze waarden in de verf zet, is dan ook een sterke troef voor uw toeristische accomodatie om nieuwe, milieubewuste klanten aan te trekken.

Begeleiding

De 'Groene Sleutel' is meer dan een ecolabel alleen. Tijdens het doorlopen van de aanvraag- en auditprocedure krijgt u voortdurend persoonlijk advies over de mogelijke maatregelen die u nog kunt nemen.

Besparing

Het milieu sparen is vaak ook geld sparen. In het programma van het 'Groene Sleutel'-logo zit bijvoorbeeld een module om uw water- en energieverbruik drastisch te doen krimpen. Daar wordt niet alleen het milieu, maar ook uw portefeuille beter van. Sinds kort kunnen we berekenen hoeveel een Groene Sleutel bedrijf bespaart in energie en water t.o.v. een gemiddeld hotel. Dit loopt op tot wel 17%,  en daar doen ze dan jaar op jaar nog eens 10% vanaf. Reken uit uw economische als wel milieuwinsten!

Maar dat is niet alles. Als uitbater:

  • heeft uw logies strenge tests doorstaan, die de prestaties ervan op het gebied van het milieu, technische prestaties en zijn duurzaamheid waarborgen;
  • wordt uw logies door de consumenten- en milieuverenigingen aangeraden;
  • draagt uw logies een  'Groene Sleutel'-logo dat erkend wordt in heel Europa en zelfs de wereld, wat de marketing ervan vergemakkelijkt;
  • profiteert uw logies mee van de communicatie- en marketingactiviteiten die door de FEE en de bevoegde Vlaamse instanties worden georganiseerd.

In alle vrijheid 

De 'Groene Sleutel' is vooral een systeem dat gebaseerd is op een vrijwillige aanvraag. De uitbaters worden dus tot niets gedwongen. Als zij beslissen een aanvraag te doen hebben zij trouwens de garantie dat deze volledig onafhankelijk zal worden onderzocht.

Niet verplicht

De uitbaters zijn niet verplicht het ecolabel aan te nemen. Zij beslissen of ze de aanvraag indienen of niet, evenwel op voorwaarde dat hun accommodatie aan de criteria beantwoordt. Als zij ervoor kiezen de aanvraag te doen, genieten zij een concurrentievoordeel en kunnen zij van het ecolabel gebruik maken om aan hun klanten te laten weten dat hun service beter is voor het milieu.

Toekenning in volledige onafhankelijkheid

De aanvraag wordt onderzocht door een onafhankelijke derde, de nationale instantie die bevoegd is voor de Groene Sleutel, die garandeert dat het logies met een Groene Sleutel voldoen aan strenge normen. Bond Beter Leefmilieu controleert de aanvragen. Een onafhankelijke jury beoordeelt de aanvragen en kent de labels toe. 

Een kenmerkend logo

Uitbaters van toeristische accommodaties die de 'Groene Sleutel' voor een jaar hebben behaald, mogen een herkenbaar logo uithangen. Daarmee weten nieuwe klanten meteen dat ze op een  milieuvriendelijke plaats zullen vertoeven. 

Voorbeelden en illustratie

  • Groene Sleutel in de pers. Een selectie van artikels over Groene Sleutel logies.
  • Goede praktijkvoorbeelden. Heel wat logies doen inspanningen om de Groene Sleutel te behalen. Hier vind je enkele goede voorbeelden uit de praktijk
  • Sensibiliserende communicatie. Als uitbater is het niet altijd even gemakkelijk om klanten te sensibiliseren. Hier vind je enkele voorbeelden van sensibiliserende communicatiemiddelen die als inspiratiebron kunnen dienen.

Milieuwegwijs voor uitbaters van toeristische accommodaties: een antwoord op de meest gestelde milieuvragen!

Deze brochure is een initiatief van de 5 Vlaamse provincies, Federatie Horeca Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen, Westtoer, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM en het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) en geeft een algemeen overzicht van de milieuwetten en regelgevingen waaraan de bedrijven moeten voldoen.

U kan hier de brochure, de bijhorende milieuchecklist, de bijlage over energieverbruik en de voorbeeldtekst handdoeken raadplegen.